Odborný seminář – nepostupující porod

 

Nepostupující porod je jednou z nejčastějších indikací k císařskému řezu v dnešní době. V mnoha případech by se takovému postupu dalo předejít odbornou, jemnou a laskavou péčí porodní asistentky…

 

 • diagnostická kritéria nepostupujícího porodu v I. II. a III. Době porodní

 • Inspirace ze zahraničí – pohled WHO, FIGO, ACOG a NICE na problematiku nepostupujícího porodu

 • Důvody protrahované I. DP a možná řešení

 • Důvody protrahovaného II. DP a možná řešení

 • Důvody protrahovaného porodu placenty a možná řešení

 • jak ženu optimálně připravit v těhotenství, aby nedošlo k protrahovanému porodu

 • Jak ženu při porodu podpořit psychicky

 • Jak vést porod tak, aby měla žena dostatek sil

 • použití nefarmakologických metod pro usnadnění porodu (práce s polohováním, spinning babies, rebozo techniky, akupresura, uvolnění pánevního dna…)

 • Možnosti využití přírodních podpůrných prostředků jako je aromaterapie a bylinné přípravky

 • Indikace k císařskému řezu a jak ženě sdělit návrh ukončit porod císařským řezem

 • Laskavý císařský řez – co vše je možné udělat proto, aby žena měla na porod hezké vzpomínky a u dítěte byla podpořena imunita

 • Zpracování porodního příběhu se ženou po porodu – jak ženě pomoci vyrovnat se s porodem, který neprobíhal podle jejích přání a očekávání

 • Jak pracovat se strachy ženy z dalšího porodu

Na seminář se můžete těšit 31.10. 2020. v Praze

Seminář je součástí celoživostního vzdělávání porodních asistentek a získal odbornou garanci Unie porodních asistentek.

Přihlašování bude spuštěno brzy :-)