Kdo jsem

Jmenuji se Kristina Zemánková. Jsem porodní asistentka, maminka tří báječných dětí – Rozárky, Damiána a Adriana. Žiji s dětmi a pejskem Jasmínou v Praze.

Už od dětství mě přitahovalo to zvláštní kouzlo narození. Jako malá holčička jsem si se zatajeným dechem listovala knížkami o porodech. Vždycky jsem byla zvídavá a dívala se na svět i na sebe kritickýma očima. A zároveň se snažila hledat tu dobrou stránku věcí…

Provázím ženy tím krásným a silným obdobím těhotenství, porodu a mateřství od roku 2007.
V roce 2010 jsem dokončila bakalářské studium porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci.
V roce 2014 jsem dokončila magisterské studium psychologie na filozofické fakultě stejné univerzity.

Od roku 2010 jsem registrována na Ministerstvu zdravotnictví ČR jako zdravotnický pracovník pracující samostatně bez odborného dohledu.
Od prosince 2012 mám oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru porodní asistentka formou domácí péče.

Jsem členkou profesní organizace Unie porodní asistentek. V rámci této organizace mám na starost rozvoj komunitní péče, tedy podporu porodních asistentek, které pracují samostatně.

Pravidelně navštěvuji odborné semináře v rámci celoživotního vzdělávání a účastním se odborné supervize v porodní asistenci.
Zajímám se o psychosomatiku.

Jsem zastánkyní normálního = přirozeného porodu. Velkou sílu pro mou práci čerpám z krásných porodů mých dětí. Inspiruji se ráda v zahraničí, kde mnoho podstatných věcí po kterých my tady toužíme, funguje jako běžný standard porodní péče, ať už se jedná o partnerský a respektující přístup ke klientkám (a klientům :-)) nebo o chápání těhotenství a porodu jako projevu zdraví, ke kterému není potřeba přistupovat jako k nemoci…

Věřím v ženy a jejich vrozenou schopnost přivádět děti na svět.

Bude mi ctí pečovat o vás na vaší cestě mateřstvím…

Kristina

Jaké jsou kompetence porodní asistentky v ČR:

Podle vyhlášky 55/2011 Sb. §5

(1) Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotné ženě, rodící ženě a ženě do šestého týdne po porodu prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může

a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkovat,

b) provádět návštěvy v rodině těhotné ženy, ženy do šestého týdne po porodu a gynekologicky nemocné, sledovat její zdravotní stav,

c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet jeho komplikacím,

d) diagnostikovat těhotenství, předepisovat, doporučovat nebo provádět vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sledovat ženu s fyziologickým těhotenstvím, poskytovat jí informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předávat ženu do péče lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví,

e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření,

f) připravovat rodičku k porodu, pečovat o ni ve všech dobách porodních a vést fyziologický porod, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vést i porod v poloze koncem pánevním; neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví,

g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu,

h) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky10) a manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi, a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

(2) Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace.

(3) Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví může

a) asistovat při komplikovaném porodu,

b) asistovat při gynekologických výkonech,

c) instrumentovat na operačním sále při porodu.

(4) Porodní asistentka pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) až i) při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.

(5) Porodní asistentka dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1, 3 a 4 u těhotné a rodící ženy, ženy do šestého týdne po porodu a pacientky s gynekologickým onemocněním.

Jak pracuji

Každá porodní asistentka je jiná, jako každý člověk je jiný. To co nás spojuje, je většinou snaha pečovat o ženu respektujícím způsobem s maximálním ohledem na její soukromí, emoce a životní situaci. A pak jsou detaily ve kterých se lišíme, díky svým profesním zkušenostem a našim osobním životním příběhům…

Před časem jsem dostala tyto čtyři otázky, věřím, že i pro vás by mohly odpovědi na ně být nápomocné při výběru, zda zrovna já, budu pro vás ta pravá na vaší cestě…

1) Jak by si popsala svůj přístup, profesní?

Ke svým klientkám přistupuji jako ke svobodným bytostem. Každá má svůj specifický příběh, své vidění světa a své potřeby. A to vše je potřeba respektovat. Není jedna jediná správná cesta. Každý porod je nový příběh. Nabízím ženám své odborné znalosti a zkušenosti a ony si vybírají, co konkrétně využijí. Osobně si myslím, že takový základ porodní péče je vytvořit ženě dobré podmínky, ve kterých se bude cítit bezpečně. Ale porodit musí sama, to za ní nikdo neudělá, já jsem „jen“ průvodkyně – dávám zpětnou vazbu z mého odborného pohledu, pečuju o její pohodlí a připomínám, že ona umí donosit a porodit miminko. Někdy z legrace říkám, že jsem děsně líná porodní asistentka :-) Myslím to tak, že u porodu nejsem moc aktivní. Snažím se ženu hlavně nerušit. Nepřepečovávat jí. Dát jí prostor a čas, aby tím procesem mohla projít ve svém tempu svým způsobem. Přihlížím z povzdálí, mám přehled, co se děje, věřím jí, že to zvládne a jsem tam, kdyby něco potřebovala. Většina žen ale vlastně nic moc při porodu nepotřebuje, jen klid a vědomí, že to jde dobře…

2) Co ti na povolání porodní asistentky připadá jedinečného, co tě baví?

Povolání porodní asistentky mě prostě baví. Se vším všudy. Baví mě, že je to kontinuum. Že se se ženou poznáme v těhotenství, spolu se na porod připravujeme, sledujeme její zdravotní stav, takže ve chvíli, kdy začne porod se už docela známe. To je velká výhoda, protože ledacos, co se uděje v těhotenství, pak porod ovlivní. U porodu jsem od začátku do konce, vidím, jak jednotlivé fáze na sebe navazují, jak vlastně porod jako takový navazuje na ženin osobní životní příběh. A můžu s tím pracovat. Po porodu mám moc ráda návštěvy v šestinedělí, kdy pečuji nejen o ženu ale i o miminko. Zde je zase velkou výhodou, že jsem byla u porodu, protože ten pak ovlivňuje jak půjde kojení, hojení… Vše na sebe navazuje. Baví mě se ženami na porod vzpomínat. A mám velkou radost, když se pak po pár letech vracejí s novým miminkem v bříšku a už jsme jak staré známé :-) Tahle kontinuita péče je to, co je na péči porodní asistentky jedinečné a co na ní mám tak ráda. Líbí se mi, že každá žena je jiná, každá potřebuje něco trošku jiného, takže to nikdy nebude rutina a nuda :-)

3) Co chceš předat – sdělení, doporučení- všem budoucím maminkám, co bys jim popřála?

Všem budoucím maminkám bych přála, aby měly péči své porodní asistentky. Někoho, kdo na ně bude mít čas, trpělivě je vyslechne, poradí, podpoří, dodá sebevědomí a zároveň jim nebude brát jejich kompetence porodit miminko, kdo nebude ženy chtít rodit, ale provázet porodem. Protože těhotenství a porod je jedinečná doba v životě ženy. Je to úžasná možnost osobnostního růstu. Kdy se mnohdy ze stydlivých „hodných“ holčiček, stávají dospělé, sebevědomé ženy, které berou svůj život do svých rukou. A to je úžasný dar, který jsme jako ženy dostaly. Přála bych ženám, aby si tento dar nenechaly vzít. Vždyť jen skrze nás může přijít nový život. Je to čest :-)

4) Jak bys popsala zkušenost porodu a to, co z něj činí zkušenost  jedinečnou. Jaké podmínky a péči bys přála ženám před a u porodu?

Porod je zkušenost nepřenositelná. To je potřeba zažít na vlastní kůži. :-) Je to přechodový rituál. Je to oslava života. Je to nejtěžší a nejkrásnější životní zkouška. Je to těžká práce i obrovská radost. Je to velmi intimní zkušenost. Žena, která porodí, už nikdy nebude stejná. Vzpomínky na porod zůstávají celý život. Porod může být nesmírně posilující zkušeností, může ženě přinést pocit, že to dokázala, že teď už dokáže cokoliv, vždyť porodila dítě, co je víc? Ale také, pokud žena nemá dobré podmínky, pokud jí někdo bere její kompetence porodit díte, pokud někdo „rodí“ za ní, pak může mít pocit selhání a hlubokého traumatu. Proto je nesmírně důležité se na porod dobře připravit. Dobře vybrat místo porodu, aby se žena cítila bezpečně a mohla se uvolnit. Aby byla respektována její intimita. Dobře vybrat, kdo o ženu bude pečovat, protože jeho filosofie ovlivní to, jak bude porod probíhat.

Někdy se setkávám se zajímavým protikladem. Že si žena musí vybrat mezi svým pohodlím a bezpečím dítěte. Ale to je velký mýtus. Aby byl porod bezpečný, musí mít žena pohodlí. Protože když ho mít nebude, když bude ve stresu, bude se bát nebo s ní nebude zacházeno s respektem, porod se bude brzdit, bude váznout a nebude již bezpečný. Ženám bych tedy přála péči ohleduplnou, založenou na nejnovějších věděckých poznatcích, lidskou a radostnou.