Přihlášení na odborný seminář Porodní bolest a její efektivní řešení pomocí nefarmakologických metod

Závazně se přihlašuji na odborný seminář:

 Porodní bolest a její efektivní řešení pomocí nefarmakologických metod

 

A beru na vědomí, že:

  • se jedná o odborný seminář určený pro porodní asistentky a studentky porodní asistence nikoli pro laickou veřejnost (pro veřejnost pořádám různé jiné akce s touto tematikou), seminář je koncipován tak, že vyžaduje určitou míru odborných znalostí, aby probírané informace zapadly do kontextu
  • beru na vědomí, že mé místo na semináři bude rezervováno až po jeho zaplacení
  • beru na vědomí, že uhrazenou cenu za seminář není možné vracet zpět, pokud se nemůžete zúčastnit můžete za sebe poslat někoho jako náhradnici/náhradníka

 

Zde prosím vyplňte Vaše fakturační údaje a vyberte si způsob platby:

+ Prosím vepište také do formuláře kde pracujete (v porodnici, v komunitní péči, v gynekologické ambulanci…) nebo studujete a co Vás v kurzu nejvíce zajímá